Regulamin

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego BIL-CUP, ul. Gąsiorowskich 3, 60-703 Poznań, NIP 7791011190 REGON 630302905 rok. zał. 1992.
W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa, które są nadrzędne wobec niniejszych przepisów.
 
Regulamin sklepu internetowego

Dane przedsiębiorcy
1. Właścicielem jest przedsiębiorstwo BIL-CUP Szymon Sikora które prowadzi działalność za
pośrednictwem Sklepu www.extrasport.pl
2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako
podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw
wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i
przemysłowych.
5. Właściciel Szymon Sikora zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów
sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość.
Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia
oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego
zamówienia.
6. Zachęcamy do zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk.
 
I. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.
1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
• urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
• dostęp do sieci Internet
• adres poczty email
2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie
zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu
ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do
wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia
dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient
decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają
ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w
każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może
wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies,
udostępnionej pod adresem WWW https://www.extrasport.pl/webpage/pl/politykaprywatnosci.
html stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.
 
II. Rejestracja i Logowanie
1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail ,
hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość
podania danych do faktury VAT.
2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków
specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na
stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
• przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu
• dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą
5. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
6. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta.
7. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
8. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

III. Realizacja zamówień
1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie w godzinach otwarcia.
2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
• wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
• wybór formy dostawy i płatności
• podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy
• zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
• wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta
• zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu 10 dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie. 
4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych. Sklep zobowiązany jest do dostarczenia towaru bez wad.
5. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
• dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu
• opis produktu ( np. ilość, kolor, wymiary)
• jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów
• cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy
• sposób płatności
• informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni
• informacja o prawie do rękojmi
wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni

IV. Forma płatności
1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:
• przelewem na wskazane przez Sklep konto bankowe,
• systemem płatności sofortbanking oraz BLUE Media
- paynow (mBank)
2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w PLN zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.

3. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.

4. W sklepie można płacić następującymi kartami:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

5. W przypadku zwrotu środków za transakcję opłaconą kartą z jakiegokolwiek powodu zwrot nastąpi na rachunek bankowy przypisany do danej karty.

6. Czas realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą wynosi max. 30 dni liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.


V. Ceny i koszty przesyłki.
Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.
Dostawa pow. kwoty 500 zł paczkomatem lub kurierem (dla przesyłek małogabarytowych do 30 kg) gratis. 

VI. Dostawa
1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy • odbiór osobisty • przesyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej • przesyłka kurierska 2. Termin dostawy to 14 dni, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy. Termin dostawy może być krótszy i najczęściej wynosi 2-3 dni. 3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane. 4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę. 5. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
6. Towary dostarczane są na terenie Polski.
7. Listę paczkomatów w usłudze paczkomaty.pl można zobaczyć na stronie.
7. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.
1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres nazwa BIL-CUP ul. Gąsiorowskich 3 60-703 Poznań.
2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: BIL-CUP ul. Gąsiorowskich 3 60-703 Poznań
4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
5. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Oświadczenie mozna złożyć również zredagowany osobiście.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
• świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu ściśle związanych z jego osobą,
• świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

10. Konsumentem w rozumieniu przedsiębiorcy uprawnionego ustawowo do zwrotu towaru zamówionego na odległość w ciągu 14 dnia od doręczenia ma prawo zwrotu określone w prawie.

11. W stosunku do klienta nie będącego konsumentem w rozumieniu przepisów prawa firma wyklucza stosowanie rękojmi.
12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku klienta nie będącego konsumentem w świetle prawa w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia.
13. Sprzedawca zastrzega, że ponosi odpowiedzialność jedynie za typowe i rzeczywiście poniesione szkody, nie natomiast za ewentualne utracone przez klienta (B2B) nie będącego Konsumentem korzyści. 

VIII. Prawo Konsumenta do rękojmi
1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmię Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.
• wysyłanie wiadomość email na adres sklep@bil-cup.pl
• listownie na adres BIL-CUP ul. Gąsiorowskich 3 60-703 Poznań

3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną. Można skorzystać z tego wzoru.
4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.
8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
9. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.
Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR, na której można pozasądowo rozstrzygać spory:

IX. DANE OSOBOWE.

 1.  Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
 3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego: 
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
 6. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład: 
 7. pisemnie na adres: ul. Gąsiorowskich 3 60-703 Poznań;
 8. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bil-cup.pl
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.
  X. Pozostałe

  1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.extrasport.pl/webpage/regulamin.html
  2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
  3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
  4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.
  5. Klient może poza droga sądową skorzystać z mediacji, arbitrażu i innych form negocjacji ze sprzedawcą.

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronie sklepu stanowią wyłącznie   zaproszenie do zawarcia umowy

W przypadku braku potwierdzenia złożonego zamówienia, takie zamówienie może być anulowane przez obsługę sklepu.  
25.08.2018
 
 
 
=============================================================

 

Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentów

BIL-CUP Szymon Sikora – przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, zbieranych i przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i realizacją świadczonych usług jest BIL-CUP Szymon Sikora, ul. Gąsiorowskich 3, 60-703 Poznań, NIP: 779-101-11-90, kontakt: info@bil-cup.pl
 2. Administrator zbiera dane osobowe od klientów i kontrahentów takie jak: imię i nazwisko i/lub nazwa firmy, adres, dane rozliczeniowe, adres e-mail, numer telefonu, w celu realizacji zamówień, świadczenia usług, rozliczeń, prowadzenia ksiąg rachunkowych, w zakresie niezbędnym do realizacji tych celów.
 3. Każdemu, kto udostępnił swoje dane Administratorowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wymienionych w punkcie 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zamówienie produktów i usług lub świadczenie usług na rzecz Administratora oraz dokonanie rozliczeń.
 5. Odbiorcami udostępnionych danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów (są to organy wymiaru sprawiedliwości, ścigania i inne uprawnione w przepisach prawa).
 6. Udostępnione dane mogą być powierzone współpracującym z Administratorem podmiotom trzecim, zwanym Procesorami tych danych w celu ich przetwarzania w imieniu Administratora wyłącznie w przypadku zawarcia przez Administratora z takimi podmiotami odpowiednich umów powierzenia danych. Procesorami danych osobowych są współpracujące z Administratorem biuro rachunkowe, firmy hostingowe, firmy kurierskie oraz operatorzy innych usług, niezbędnych do wykonywania czynności wskazanych w punkcie 2.
 7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Udostępnione dane klientów i kontrahentów nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Dane osobowe będą zbierane i przechowywane z zachowaniem należytej staranności.
 10. Dane w formie elektronicznej będą przechowywane na zabezpieczonych hasłami serwerach, nośnikach oraz w systemach informatycznych dzierżawionych przez Administratora od Procesorów danych osobowych - firm hostingowych w oparciu o odrębne umowy.
 11. Dane w formie papierowej będą przechowywane zamkniętych na klucz pomieszczeniach, do których dostęp będą miały jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
 12. Dane będą przechowywane od momentu ich przekazania i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu zakończenia realizacji czynności wymienionych w punkcie 2, maksymalnie do czasu zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora lub dłużej, jeśli wymagają tego odrębne przepisy, w szczególności: dane księgowe – do 5 lat od daty wystawienia dokumentów.